เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN TALK เวที เสวนาทางปัญญา ที่ถ่ายทอดและขยายความเข้าใจของสมาชิก และผู้สนใจให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้น ในประเด็นปัญหา
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

งานเสวนา "ภาษีมรดก"
  SASIN ร่วมกับ SVN ในการจัดเสวนาเรื่อง "ภาษีมรดก" ขึ้น ในวันอังคารที่ 7...

อ่านเพิ่มเติม
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “ปฏิรูปสังคมไทย..ความท้าทายของนักธุรกิจ”
     เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia, Thailand) หรือ SVN จ...

อ่านเพิ่มเติม
เชิญร่วมงานเสวนาและพบปะสังสรรค์ หัวข้อ “ปฏิรูปสังคมไทย...ความท้าท้ายของนักธุรกิจ”
         นับเป็นเวลา 17 ปีแล้ว ที่ได้ปรากฏเครือข่ายธุรกิจเพื่อสัง...

อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการงานเสวนา ครั้งที่ 5 “กู้ 3.5 แสนล้าน จัดการหรือจัดโกง...น้ำ”

กำหนดการงานเสวนา ครั้งที่ 5 "กู้ 3.5 แสนล้าน จัดก...

อ่านเพิ่มเติม

SVN Talks ครั้งที่ 1/2556 "ความจริงข้าวประเทศไทย ใครล่มจม ใครร่ำรวย"
       เทปงานเสวนา...

อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]