เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN TALK เวที เสวนาทางปัญญา ที่ถ่ายทอดและขยายความเข้าใจของสมาชิก และผู้สนใจให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้น ในประเด็นปัญหา
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

PUEY TALK #5 เพราะอาหารคือสิ่งจำเป็นที่คนเราขาดไม่ได้ แล้วทุกวันนี้เราเลือกทานอาหารกันอย่างไร

"เพราะอาหารคือสิ่งจำเป็นที่คนเราขาด...

อ่านเพิ่มเติม

Puey Talk#4 กล้าที่จะทำ!!!
อีกครั้งกับ 9 Speakers 9 เรื่องราว ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้เรากล้าลุกข...

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือ?
ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือ? โดย คุณปรีดา เตียสุ...

อ่านเพิ่มเติม
งานเสวนา
งานเสวนา "เศรษฐศาสตร์ทองคำ คุ้...

อ่านเพิ่มเติม
งานบันทึกสันติประชาธรรม
เมื่อช่วงเวลา 16.00 น.ของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]