“โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” อาสาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคม ให้ทำงานร่วมกัน อีกทั้งติดตามความเป็นไป รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทั้งองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคม โดยมีเป้าหมายว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดกระเพื่อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแบ่งปันในสังคม อย่างหลากหลายรูปแบบ ให้ทรัพยากรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

       “เราทำหน้าที่ไปเปิดเผยในสิ่งที่แต่ละคนอยากจะรู้ เช่น องค์กรภาคสังคม นำเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์อย่างไร ก่อให้เกิดผลอะไรบ้าง ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมอยากจะรู้ เราแค่ทำหน้าที่ในการส่งผ่าน ความห่วงใยตรงนี้ ไปยังองค์กรภาคสังคม ว่า ถ้าคุณอยากได้รับความร่วมมือที่ดี นี่คือสิ่งที่สังคมอยากรู้ คุณต้องสามารถเปิดให้มีการทำงานร่วมกัน และต้องมีความโปร่งใส ในการทำบัญชีและการใช้เงิน เป็นต้น “

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำโครงการแบ่งปัน ที่นี่

งานเปิดตัวโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 26 พฤศจิกายน 2550
       โครงการ แบ่งปัน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน เปิดตัวอย่างเป็นทางการไป เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ สยามสมาคม โดยได้รับเกียรติ จากคุณอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการแบ่งปัน เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ซึ่งมาร่วมให้ความเข้าใจ และแนวคิดของการแบ่งปันในสังคมอย่างยั่งยืนของสังคมไทย แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีผู้ให้ความสนใจ กว่า 200 คนทั้ง ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ผู้แทนขององค์กรภาคสังคม รวมไปถึงสื่อมวลชน จนห้องประชุมของสยามสมาคม ดูเล็กไปถนัดตาเลยทีเดียว

       ภายในงาน นอกจากจะเป็นการเปิดตัวแนวคิดโครงการ “แบ่งปัน” อย่างเป็นทางการแล้ว ยังเป็นการแนะนำให้รู้จักกับองค์กรผู้ร่วมแบ่งปัน ทั้ง 11 คู่ที่กำลังจะร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ด้านเด็กและเยาวชน การให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน หรือแม้แต่ด้านวิชาชีพอย่างการทำบัญชี ซึ่งถือเป็นโครงการเริ่มต้นที่จะขยายผลการทำงานต่อไปได้ในอนาคต สำหรับองค์กรภาคธุรกิจที่สนใจ อยากร่วมสนับสนุนการทำงานขององค์กรภาคสังคม ในงานยังมีการจัดนิทรรศการขององค์กรภาคสังคมที่กำลังมองหาการสนับสนุนผ่านทางโครงการแบ่งปันอยู่อีกด้วย ผู้ที่สนใจ ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ แบ่งปัน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ได้ทาง