โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
       ที่อยู่ : 172 หมู่ 4 ซอยวัดไพร่ฟ้า ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี ตำบลเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
       Tel : 0-2978-3300 ต่อ 113
       Fax : 0-2978-2593
       E-mail : info@sharingsociety.org
       www.sharingsociety.org