เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN AWARD เป็นการจัดประชุมประจำปี และมอบรางวัลให้กับภาคธุรกิจ และภาคสังคม ที่สมควรได้รับการยกย่อง

20 ปี SVN ปลุกพลังธุรกิจ ภาคสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบรางวัล SVN Award
     ธุรกิจเพื่อสังคมนายวัลลภ พิชญ์พงศา  ประธานเครือข่ายและสิ่ง...
อ่านเพิ่มเติม
งานเสวนา และงานมอบรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2559
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเ...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
   บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เป็น กิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายหลักใน13...
อ่านเพิ่มเติม
รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : Ma:D Club for Change
  ด้วยความฝันที่อยากจะเห็นคนธรรมดาทุกคนสามารถลุกขึ้นมาทำเรื่องดีดี...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  จากภัยพิบัติน้ำท่วมพุทธศักราช 2553 ถึงมหาอุทกภัย 2554 จวบจนปัจจุบัน มีคณะ...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]