เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      การเยี่ยมชมภาคธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สมาชิกจะได้ร่วม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสนทนากับผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร

SVN Visit "มักกะสัน" เสน่ห์กรุงเทพฯ ที่น่าค้นหา
SVN Visit วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558 ได้พาเหล่าผู้ร่วมทริปมาสัมผัสกับวิถีชีวิตด...
อ่านเพิ่มเติม
Root Garden At Thong Lor
เรากำลังยืนอยู่ ณ จุดเดียวกัน จุดยืนบนผืนดินที่จะเป็นตัวอย่างของกา...
อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศทัศนศึกษา โครงการ Rice berry & Organic Tour
     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อ...
อ่านเพิ่มเติม
SVN Trip " Rice berry & Organic Tour"
   ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรม SVN Trip " Rice berry & Organic Tour" ...
อ่านเพิ่มเติม
Stop EHIA เขื่อนแม่วงก์
   เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาตัวแทนของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังค...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]