เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN TALK เวที เสวนาทางปัญญา ที่ถ่ายทอดและขยายความเข้าใจของสมาชิก และผู้สนใจให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้น ในประเด็นปัญหา
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

SVN Talks ครั้งที่ 4/2551 “ธรรมธิปไตย...ธุรกิจในโลกาภิวัตน์”
     "ธรรมาธิปไตย การตัดสินใจที่เอาหลักการ ความจริง ความถูกต้อง...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 3/2551 “วิกฤตโลกร้อนต่อประเทศไทย…พรุ่งนี้ก็สาย”
     " ภาวะโลกร้อน คือ เป็นภาวะที่แสงและอุณหภูมิไม่สามารถสะท้อนอ...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 2/2551 “กระแสทุนโลก...ผลกระทบประเทศไทย”
     "...ทรัพยากรโลกมันไม่พอแล้ว เมื่อก่อนเราสามารถบริโภคทุกอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 1/2551 “เปิดลาน TPBS ... มาเป็นเจ้าของทีวีสาธารณะร่วมกัน”
     Thai PBS สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสื่อสาธารณะที่จะเผยแพร่ ความรู้ ข่า...

อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]