โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีแก่องค์กรภาคสังคม
       “หลักสูตรการประกอบและการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ : Help Desk”
       ร่วมแบ่งปัน โดย โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม และบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด


       โรงเรียนเทคโนโลยีสยามและบริษัทไมโครซอฟท์ร่วมมือกันเปิดคอร์สอบรมสอนการประกอบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ประกอบการทางสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการแบ่งปันทรพยากร และองค์กความรู้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทางสังคมสามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กร

       โครงการ “รักเรียน รักษ์โลก”
       ร่วมแบ่งปันโดย The Mall Group, บริษัทยูนิชาร์ม และเครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (V4N)


       เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เยาวชนเข้าใจปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเรียนรู้วิธีการช่วยลดปัญหาอย่างง่ายๆ ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆของกรุงเทพฯ 24 โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และทำงานร่วมกับ The Mall Group และ บริษัทยูนิชาร์ม