เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม         นับเป็นเวลา 17 ปีแล้ว ที่ได้ปรากฏเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia, Thailand) ขึ้นในสังคมไทย การเดินทางของ SVN จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ได้ผ่านความเสียสละของ
ผู้นำ และคณะกรรมการมาแล้วหลายรุ่น และที่สำคัญคือเรามีผู้สนับสนุนหรือมีสมาชิกที่คอยติดตามและให้กำลังใจ
เสมอมา  
         การจัดงานเสวนาครั้งนี้จึงได้เชิญประธาน SVN ในอดีต ได้แก่ คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์, คุณสุทธิชัย  
เอี่ยมเจริญยิ่ง, คุณวีระเดช  สมบูรณ์เวชชการ  มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการเสวนา และจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากผู้ร่วมเสวนาได้ร่วมเสนอความคิดเห็นของท่านด้วย เพื่อขยายมุมมองให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย โดยมีคุณประสาร มฤคพิทักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ทางเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยังจะได้เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์อย่างสูงเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาเป็นผู้ปาฐกถาพิเศษอีกด้วย
        จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 โดยการเสวนากับประธาน  SVN  ทั้ง 4 ท่าน จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. ติดตามด้วยการปาฐกถาพิเศษและสังสรรค์ จนถึงเวลา 20.00 น. (กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกในการต้อนรับ)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที > ลงทะเบียนออนไลน์


ปฏิรูปสังคมไทย...ความท้าท้ายของนักธุรกิจ