เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN TALK เวที เสวนาทางปัญญา ที่ถ่ายทอดและขยายความเข้าใจของสมาชิก และผู้สนใจให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้น ในประเด็นปัญหา
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

SVN Talks ครั้งที่ 8/2551 “CSR กับวิกฤตการเงินโลก”
     วิกฤตทางการเงิน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของความรับผิดชอบ...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 7/2551 “เดิน...สู่อิสรภาพ เงินตรา”
     "...ชีวิตของผมที่ออกมาจากราชการ ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมอยาก...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งพิเศษ “ไทย..ภายหลังเศรษฐกิจบริโภคนิยม” (Post Consumerism )
"เรื่องยุทธศาสตร์ประเทศไทย และ คณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ซึ่งในความ...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 6/2551 “เส้นสน กลโกง เปิดโปง คอรัปชั่น”
     "...ทำไมเรื่องทุจริตคอรัปชั่นมันถึงถูกเอาไปใช้ทุกครั้งที่มี...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 5/2551 “วิกฤตน้ำมัน...วาระประชาชน”
     "...เรื่องวิกฤตน้ำมันในวาระประชาชน เวลาเราพูดถึงอะไรที่มันวิ...

อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]