เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
"เพราะอาหารคือสิ่งจำเป็นที่คนเราขาดไม่ได้ แล้วทุกวันนี้เราเลือกทานอาหารกันอย่างไร"
PUEY TALKS#5 ขอเชิญทุกท่านพบกับเสวนา Food Democracy ประชาธิปไตยทางอาหาร หลากหลาย ปลอดภัย ยั่งยืน โดย Speaker ทั้ง 8 ท่านวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
เวลา 12.00-16.30 น.
ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

งานนี้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/fLezQceSndoQXzZi2