เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
งานเสวนา "เศรษฐศาสตร์ทองคำ คุ้มไม่คุ้ม เหมืองทองไทย"
ภายในงานเสวนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนามาจากหลายหลายสายอาชีพ ต่างมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบพร้อมกัน รวมไปถึงมีการชี้แจงถึงผลการศึกษา ผลกระทบหากเกิดเหมืองทองคำ 
งานนี้ร่วมจัดโดย เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (
SVN), สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์เหมืองทอง
เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออกหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00-13.30 น. 
ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร