เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งกับ 9 Speakers 9 เรื่องราว ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้เรากล้าลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว ให้ไกลจากเส้นรอบวงเดิมๆ
 
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Puey Talk#4 กล้าที่จะทำ!!!
ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร