เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เมื่อช่วงเวลา 16.00 น.ของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN)
ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาบันทึกสันติประชาธรรมขึ้น โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัล
สันติประชาธรรมทั้งสามท่านมาร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่
คุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร, คุณพงษ์จรัส รวยร่ำ และ คุณประยงค์ ดอกลำไย
หลังจากนั้นกล่าวปิดงานโดยอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์