เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือ? โดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.15 น.
ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 23
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ
กำหนดการ
13.00 – 14.00 น.   ลงทะเบียนเพื่อร่วมรับฟังปาฐกถา
14.00 – 14.15 น.   คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน กล่าวเปิดงานปาฐกถา
                                 ฉายวีดิทัศน์ รายงานกิจกรรมเสมสิกขาลัย
14.15 – 14.30 น.   คุณพิภพ ธงไชย กล่าวแนะนำปาฐกถา
14.30 – 16.00 น.   ปาฐกถา หัวข้อ "ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือ?"
                                 โดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
                                 ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิด


ประวัติ  คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ เมื่อ 34 ปีก่อน ทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานทำเครื่องประดับเพชรพลอยมาก่อน 
จนกลายมาเป็นนักธุรกิจส่งออกที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง เคล็ดลับในการทำธุรกิจของปรีดานั้น สิ่งที่ให้ความสำคัญมากคือ จะต้องรักษาผลประโยชน์
ของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า รัฐ และจะต้องดูแลรับผิดชอบสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย
โดยบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ มีหลักในการบริหารงาน คือ เราเติบโตอย่างยั่งยืนได้ เพราะเราทุกคนมีหลักคุณค่าที่ยึดถือร่วมกัน ผนึกกำลังเพื่อความเป็นหนึ่ง 
เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันทำงาน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ใฝ่หาความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง 
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรเราเป็นสำคัญ เราจึงมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า 
คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือบริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เสมสิกขาลัย 02-314 7385-6 
email: semsikkha_ram(at)yahoo.com
facebook : semsikkha | line : @semsikkha