เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN AWARD เป็นการจัดประชุมประจำปี และมอบรางวัลให้กับภาคธุรกิจ และภาคสังคม ที่สมควรได้รับการยกย่อง

ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร
   การประกอบธุรกิจด้วยความประณีตใส่ใจต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ที่มี...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557: สามพราน ริเวอร์ไซด์
   สามพราน ริเวอร์ไซด์ หรือ หรือที่รู้จักในนาม โรสการ์เด้น ธุรกิจโรง...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557: มหาวิทยาลัยรังสิต
   “การศึกษาควรรับใช้สังคม เราเรียนจากของจริง เพราะการศึกษา คือ นว...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557: กลุ่มบริษัท พรีเมียร์
กลุ่มบริษัทคนไทยผู้ริเริ่มการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด การสร้างคว...
อ่านเพิ่มเติม
SVN Awards 2557
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) จัดงานเสวนา"พลัง...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]