เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN AWARD เป็นการจัดประชุมประจำปี และมอบรางวัลให้กับภาคธุรกิจ และภาคสังคม ที่สมควรได้รับการยกย่อง

SVN Awards 2550
     SVN Awards เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]