เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN AWARD เป็นการจัดประชุมประจำปี และมอบรางวัลให้กับภาคธุรกิจ และภาคสังคม ที่สมควรได้รับการยกย่อง

ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     การละเมิดสิทธิชุมชนเป็นอันมากเกิดจากนโยบายการพัฒนาที่ผิดพลาด...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วยนโยบายเปลี่ยนทรัพยากรใต้ดินเป็นเงิน...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : กลุ่มจักรยานสานฝัน
   จากโครงการปั่นจักรยานสานฝันร่วมกับเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เ...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล และกลุ่มอนุรักษ์บ้านหนองตาด
   กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัด...
อ่านเพิ่มเติม
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : ทีมงานแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
   “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง และเครื่องมือที่แท้จริงในการ...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]