เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา และงานมอบรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2559 
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30-21.00 น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 (BTS อโศก, MRT สุขุมวิท)


กำหนดการ
15.30-16.00 น.          ลงทะเบียน
16.00-17.30 น.          เสวนา “การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
                                    โดยคุณปรีห์กมล  จันทรนิจกร ผู้ก่อตั้ง Ma:D และกรรมการ SVN และผู้ได้รับรางวัล 
                                    SVN Award    ประจำปี 2559                              
                                    - ภาคธุรกิจ  โดย กิจการไม้กวาดดอกหญ้าคำดี                
                                    - ภาคสังคม  โดย เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters: D4D)
                                    - ภาคเยาวชน  โดย กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด จ.สตูล
                                    - Young Social Enterprise  โดย TP Packaging Solution, ร้านคุณตาคุณยาย For Oldy และ a-chieve
17.30-18.50 น.          รับประทานอาหารเย็น
18.50-18.58 น.          กล่าวต้อนรับสู่ พิธีมอบรางวัล SVN Award ประจำปี 2559 โดย คุณวัลลภ  พิชญ์พงศา ประธาน SVN
19.00-20.40 น.          พิธีมอบรางวัล SVN Award ประจำปี 2559 และคำกล่าวโดย คุณอานันท์    ปันยารชุน
20.40-21.00 น.          กล่าวปิดงาน โดย อาจารย์สุลักษณ์   ศิวรักษ์
21.00 น.                      ปิดงาน
* เพื่อความสะดวก กรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ*
 
สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  goo.gl/SjF7qa
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสมฤดี : 094-295-9364