เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ด้วยความฝันที่อยากจะเห็นคนธรรมดาทุกคนสามารถลุกขึ้นมาทำเรื่องดีดีได้ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานด้านสังคม นักเรียนนักศึกษา คนทำธุรกิจ หรือคนทั่วไปในสังคม มาดี จึงสร้างพื้นที่ให้คนต่างๆที่สนใจประเด็นทางสังคมเหมือนๆกันได้มาเจอกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเชื่อว่า ความหลากหลายของ ผู้คน ประสบการณ์ ความถนัด ทรัพยากรที่มี จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสิ่งดีดีในสังคมร่วมกัน  แม้นกิจการเพื่อสังคมแห่งนี้ ะพึ่งเริ่มมาได้เพียงหนึ่งปี แต่ มาดี ได้สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนให้แก่ผู้คนมากมาย จัดกิจกรรมในประเด็นต่างๆ เช่น กิจการเพื่อสังคม วิถีชีวิตที่ยั่งยืน เทคโนโลยีเพื่อสังคม รวมถึงโครงการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมให้กับองค์กรต่างๆ
   กิจการเพื่อสังคมแห่งนี้ สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้พึ่งพิงเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว ด้วยส่วนที่เป็นห้องประชุมให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม
รวมถึง การจัดการกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคม ให้แก่องค์กรต่างๆภายนอก
   มาดี จึงเป็นตัวอย่างของเป็นกิจการเพื่อสังคม ที่พยายามทำให้ ธุรกิจ และ สังคม เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน จึงสมควรประกาศราวัล SVN AWARD
ผู้เริ่มประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur Start Up Award) ประจำปี 2557