เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     วิกฤตทางการเงิน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของความรับผิดชอบ หรือ Cooperate Social Responsibility ใน SVN เราได้คุยกันหลายครั้งและได้สะท้อนในเรื่องของ CSR ภาคธุรกิจต่าง ๆ เราที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็จะมี Code Of Business Practice หลายเรื่องที่เราต้องปฏิบัติ เคยอ่านหนังสือพิมพ์เจออยู่ครั้งหนึ่งว่ามีการประชุมทางสายการเงินในอเมริกา มีการพูดในเรื่องของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ของภาคการเงิน เท่าที่จำได้ในภาคธุรกิจของอเมริกา ยังไม่ต้องร่างเรื่องนี้เพราะยังคุมกันเองกันได้อยู่ วันนี้เราจะมาฟังจากภาคธุรกิจการเงินว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงหรือไม่ และใครคือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบบ้าง เพราะว่าได้รับผลกระทบกันทั่วโลก และเราในที่นี่ก็ได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อย...
เอกสารประกอบการบรรยาย Download