เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
"เรื่องยุทธศาสตร์ประเทศไทย และ คณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ซึ่งในความคิดผมนั้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วผมเสนอ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผม     เสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาดูว่าเราเป็นใคร คิดว่าเราต้องดูว่าประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไร จะไปไหนทิศทางไหน แม้ว่ามีรัฐธรรมนูญ ที่เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย ในเมื่อเราคุยเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่เราควรจะมียุทธศาสตร์ประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ การวาง positioning ของประเทศของตัวเอง แล้วทำให้กลยุทธ์การปฏิบัติไปได้ในแนวทางนั้น ซึ่งนอกจากนั้นจะต้องมีคณะกรรมการทางการเมืองด้วย ควบคู่กันซึ่งต้องอาศัยปราชญ์ที่มีมากมายช่วยกันคิดเพื่อให้เป็นรูปธรรม ใครจะมาเป็นพรรคการเมืองก็ตามแต่ควรจะยึดแนวนั้น และตอนนี้รัฐธรรมนูญปี 40 ถูกปิดเบือนเสียจนแย่ เราต้องคิดว่าเราจะไปไหนอย่างไร และบริโภคนิยมไปไม่ได้ เรามีแนวคิดบ้างแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง หากทำได้ไทยอาจเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งที่ยังกระพือปีก เรายังทำได้ ยังมีความโชคดี มีความสมบูรณ์แต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งเศรษฐกิจและการเมือง แต่ต้องทำอย่างจริงจังและทำอย่างไรกันต่อไป ขี้โกง ขี้เกียจ ขี้โกงขีอิจฉา เนี่ยคนไทย เรื่องนี้เราต้องทำกันอย่างจริงจัง เพื่อที่จะเป็นผีเสื้อ"

ดร.ไสว บุญมา
เอกสารประกอบการบรรยาย Download