เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     "...ทำไมเรื่องทุจริตคอรัปชั่นมันถึงถูกเอาไปใช้ทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร แล้วก็กลายเป็นการสร้างความชอบธรรมในการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้ง ที่ผ่านมาก็ทำบ้างไม่ได้ทำบ้าง ในสมัยรสช. ทำแล้วล้มเหลวด้วย ทำไมถึงต้องหยิบยกมา ผมคิดว่าในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ มันก็มีสาเหตุสะสมมาในรัฐบาลทักษิณ ๑ ทักษิณ ๒ ถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในวุฒิสภากับครูแดง คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ในสว.เราก็รู้สึกว่าเราถูกแทรกแซงเหมือนกัน สว.ที่จะไปเลือกสรรหาคนที่จะไปอยู่องค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งหลายไม่ได้ดั่งใจ รายชื่อที่ให้เราเลือกจำกัดมาก สิบคนเลือกห้าคน เราหาคนที่เลือกได้อย่างสบายใจ ในสิบคนไม่ถึงห้าคน...

     คตส. ทำงาน 1 ปี 9 เดือนภายใต้ภาวะเกียร์ว่าง ตั้งแต่รัฐบาลที่ทำหน้าที่หลังปฏิรูป แล้วก็ภายใต้เกียร์ว่างของสรรพากร สรรพากรเกียร์ว่างมาถึงทุกวันนี้ ทำไมถึงเกียร์ว่างเราก็ไม่เข้าใจว่าเงินที่เราอายัดไว้ ๗๖,๐๐๐ ล้านมันจะตกเป็นของแผ่นดินอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องอายัดซ้อน ๑๒,๐๐๐ ล้าน เพื่อไปช่วยผู้เสียภาษี ถ้าไม่อายัดส่วนนี้ก็ไปติดตามทรัพย์สินอื่นได้ตลอดเวลาภายในอายุความ แนวความคิดมันคนละเรื่องเลยนะครับ กรต.ปัญหาเยอะเลย กระทรวงการคลังก็เป็นหน่วยงานที่มีปัญหาเยอะในเรื่องความร่วมมือ ปปง.ความร่วมมือน้อยมาก เราส่งอะไรเงียบหายหมดเลย ตั้งแต่มีคตส.มาเราสรุปสำนวนส่งปปง.เยอะเลย แต่ก็เงียบหายไป ทาง ดีเอสไอนั้นคตส.ส่งไปหลายเรื่องก็คืบหน้าบ้างไม่คืบหน้าว่าง ผมคิดว่าภายใต้เกียร์ว่างทั้งหลาย ความรู้สึกว่าสิ่งที่คตส. ต้องการข้อมูล ต้องการพยาน ต้องการให้มาให้ถ้อยคำ ให้กล่าวโทษทั้งหลายมันจะทำให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ภายใต้หน่วยงานที่ถูกล่าวหาด้วยได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นความร่วมมือจึงไม่มี แล้วก็อยู่ภายใต้บุคลากรชุดเดิม เราขอให้เปลี่ยนหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองอะไรทั้งสิ้น ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นภายใต้ข้อจำกัดของการทำงานของคตส. ผมอยากจะยกตัวอย่าง ๒-๓ คดี เกี่ยวกับเรื่องทุจริตที่ คตส .ตรวจสอบว่ามีสาระสำคัญอะไรบ้าง..."

คุณสัก กอแสงเรือง
เอกสารประกอบการบรรยาย Download