เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      การเยี่ยมชมภาคธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สมาชิกจะได้ร่วม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสนทนากับผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร

ภาพบรรยากาศ SVN Trip 1 ไร่ 1 แสน
ภาพบรรยากาศ SVN Trip บริษัท สยามแฮนดส จำกัด (เสื...
อ่านเพิ่มเติม
หนึ่งวันงามกับ SVN Trip
   กิจกรรม SVN Trip "หนึ่งวันงามกับ SVN Trip" วันเสาร์ท...
อ่านเพิ่มเติม
2552 ครั้งที่ 3 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน
     “อีก 50 ปี น้ำจะท่วมกรุงเทพ” ป่ายชายเลนผืนสุดท้ายของกรุงเท...
อ่านเพิ่มเติม
2552 ครั้งที่ 2 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พระอาจารย์ สุบิน ปณีโต จังหวัดตราด
     สืบเนื่องจากโอวาทของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่ให้ไว้กับคณะกรรมการ...
อ่านเพิ่มเติม
2552 ครั้งที่ 1 บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด วันที่ 22 มกราคม 2552
     "จากนวัตกรรมสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์และธรรมาภิบาล ต่อทุกผู้คนและ...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]