เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภาพบรรยากาศ SVN Trip บริษัท สยามแฮนดส จำกัด (เสื้อแตงโม) ภายใต้การบริหารงานแบบอบอุ่นของ คุณอดิศร - คุณอมรา พวงชมภู และเยี่ยมชมโครงการชาวนาอัจฉริยะวิถีชีวิตที่พอเพียงและเป็นสุข และยังเป็นโรงเรียนสอนเกษตรกรให้ปลดหนี้ตามสโลแกน 1 ไร่ 1 แสน ด้วยคะ