เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมSVN Visit วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558 ได้พาเหล่าผู้ร่วมทริปมาสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมริมทางรถไฟ
 
เริ่มจากช่วงเช้า เดินชมตลาดสดสถานีรถไฟมักกะสัน ตลาดสำคัญใจกลางเมือง ที่ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารสดมากมาย
ที่ชาวบ้านจากต่างจังหวัดขึ้นรถไฟฟรีมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นตลาดที่หาดูได้ยากในเมืองกรุง
 
หลังจากชมตลาดจึงเดินเลาะเลียบริมทางรถไฟ เพื่อเยี่ยมชมบริเวณด้านนอกโรงงานมักกะสัน บ้านพักคนรถไฟ
นิคมมักกะสัน อาจจะไกลไปนิดแต่ทุกคนสู้ตาย และสุดท้ายมาจบที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
สถานที่ซึ่งสะสมเรื่องราวพัฒนาการของสังคมไทย และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรก
และแห่งเดียวในเอเชีย ที่สำคัญในช่วงท้ายได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กันและกัน
 
ทริปนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ หากขาดผู้ใหญ่ใจดี อย่าง คุณวิชัย นราไพบูลย์ : ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
และคุณนก คุณน้อย คุณหน่อย ทีมงานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย