เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาตัวแทนของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) เดินทางไปให้กำลังใจและร่วมเดินเท้าคัดค้านรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ การเดินเท้าคัดค้าน EHIA เริ่มจากอุทยานแม่วงก์ สู่กรุงเทพ ระยะทาง 388 กม.ระหว่างทางมีผู้ที่ติดตามข่าวมาเดินทางมาให้กำลังใจ มอบน้ำดื่ม อาหารและเงินเพื่อสนับสนุนการเดินเท้าคัดค้านครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก( หวังว่ารัฐบาลจะฟังเสียงส่วนน้อยด้วย อย่าอ้างว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกมาแล้ว จะทำอะไรก็ได้ )
  และในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ตัวแทนของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) เริ่มขบวนเดินเท้าคัดค้านฯ จากลานกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นักศึกษา ประชาชน รวมพลังค้าน รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ( EHIA) โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จากเกษตรบางเขน ถึงหอศิลป์(สี่แยกปทุมวัน)