เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรากำลังยืนอยู่ ณ จุดเดียวกัน จุดยืนบนผืนดินที่จะเป็นตัวอย่างของการพลิกฟื้นจากความรกร้างให้กลายเป็นผืนดินที่มีชีวิต
ROOT GARDEN ใจกลางทองหล่อ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ ด้วยแปลงผักคนเมือง ฟาร์มไก่และคอกแพะ บ่อปลาและนาข้าว รวมทั้งร้านกาแฟออร์แกนิก
อันจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตและการบริโภคแนวใหม่ เป็นพื้นที่กิจกรรมสีเขียว ใจกลางเมืองในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 
ROOT GARDEN AT THONGLOR ร่วมสร้างสรรค์โดย พลิกฟื้นผืนดินไทย องค์การ OXFAM ประเทศไทย 
มูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิไชยวนา บ้านนาวิลิต สสส.และ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN)
 
ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วม คุย-คลุก-คิด บนผืนดินและแปลงผักแห่งนี้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และชวนติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง