เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     SVN Awards เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ SVN Asia (Thailand) ได้ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อสนับสนุนและเชิดชูองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานและดำเนินการโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรางวัลนี้พยายามสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
     ตลอดกว่า10 ปี ของการทำหน้าที่ ค้นหาองค์กรธุรกิจ องค์กรพัฒนาสังคม เยาวชน และคนทำดี ที่มีผลงานโดดเด่น สมควรได้รับการเชิดชู ยกย่องจากสังคม คณะ กรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ SVN ยังคงใช้แนวทางการคัดเลือกแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้องค์กรพันธมิตร เครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งปกติทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรในพื้นที่ต่างๆ อยู่แล้ว ได้ช่วยเป็นแมวมอง ในการตามหาองค์กร หรือบุคคลที่ทำดี ตัวจริง เสียงจริง มาให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ระบุชัดประการหนึ่งก็คือ จะต้องไม่ใช่องค์กรที่ทำธุรกิจบาป
     อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้องค์กรที่ดีพร้อม สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ คณะกรรมการฯ ได้ส่งทีมลงไปสำรวจ สัมภาษณ์ ถึงแนวคิดการทำงาน พร้อมแอบลงไปเยี่ยมชมกิจการจริงๆ ก่อนการตัดสินใจมอบรางวัลด้วย จึงทำให้ทุกๆ ปีที่มีการจัดงานมอบรางวัล SVN Awards เมื่อถึงเวลาประกาศเกียรติคุณและประกาศรายชื่อองค์กร ที่ได้รับรางวัล จึงเป็นช่วงเวลา แห่งความปิติ ความภาคภูมิใจ ทั้งจากผู้เข้าร่วมงานที่ได้ฟังข้อความเชิดชูเกียรติ ในขณะที่ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่แทบไม่เคยคิดว่า สิ่งที่เพียรทำดีทำมาตลอด มีคนเห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง จะได้รับการสดุดีอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีชื่อเสียง และสื่อมวลชนมากกมาย ถึงเพียงนี้