เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมงาน SVN TEA TALK “๙ ปี สวนหนังสือเจริญกรุง… ก้าวต่อไปของการปลูกความรักในการอ่าน” กับ นายแพทย์พิชัย ตั้งสิน 
เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ ทีผ่านมา เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 72/4
 
นายแพทย์พิชัย    ตั้งสิน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา และดูแลธุรกิจส่วนตัวอีกหลายแห่
ท่านเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านและภรรยายังเป็นผู้พัฒนาและก่อตั้งห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง
ขนาดย่อมร่วมกับกัลยาณมิตร  ซึ่งเปิดต้อนรับนักอ่านมากว่า ๙ ปี จากเดิมภายใน
ห้องสมุดมีหนังสือที่สะสมไว้เพียงหนึ่งพันกว่าเล่ม จนกระทั่งปัจจุบันห้องสมุดแห่งนี้
มีหนังสือมากกว่าหกพันเล่ม เพื่อบริการสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดทั่วไป

ภายในงานเสวนาครั้งนี้ ท่านได้เล่าถึงความงามของการอ่าน หนังสือที่รัก แรงบันดาลใจของ
การทำห้องสมุด และก้าวต่อไปของการพัฒนาห้องสมุดเพื่อปลูกความรักในการอ่านให้กับสังคมไทย