เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
"ผืนดินรกร้าง ขนาดร่วม 300 ตารางวา ใจกลางทองหล่อ กำลังถูกพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีชีวิต ด้วยแปลงผักคนเมือง ฟาร์มไก่และคอกแพะ บ่อปลาและนาข้าว 
รวมทั้งร้านกาแฟออร์แกนิก อันจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตและการบริโภคแนวใหม่ เป็นพื้นที่กิจกรรมสีเขียว 
ใจกลางเมืองในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน" 
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านมาใช้พื้นที่ร่วมกัน 

พื้นที่แห่งนี้เปิดรับทุกคนที่สนใจจะ "คลุก" "คุย" "คิด" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง 
พบกันที่ Root Garden ปากซอยทองหล่อ 3 (ประมาณ 10 นาทีจาก BTS ทองหล่อ) ได้ทุกวัน (เว้นวันจันทร์)