เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมSVN ร่วมกับ HOC Space ขอชวนทุกท่านมาล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทิศทางเศรษฐกิจ สังคม กับดร.ไสว บุญมา นักคิด นักเขียน นักเศรษฐศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 8 พย. 2557
เวลา 14.00-16.00 น. (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ที่ House of Commons Cafe & Space (เจริญนคร)