เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     กิจกรรม SVN Talks ครั้งที่ 1/2552 ในหัวช้อ “ฝ่าวิกฤติสู่ชัยชนะ : Succeeding in Turbulent Times” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 โดยความร่วมมือระหว่าง SVN และ บริษัท KPMG ภูมิไชย โดยได้วิทยาการผู้มากประสบการณ์จาก KPGM มาบรรยายถึง 3 ท่าน คือ
          คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท KPMG ภูมิไชย
          คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี Partner
          คุณเยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ กรรมการบริหาร

     โดยได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจว่า ทำไมในวิกฤติเศรษฐกิจแต่ละครั้ง ทำไมบางบริษัทจึงสามารถเติบโตได้ ในขณะที่อีกหลายๆบริษัทต้องล้มลงไป จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรทั้งสามท่าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พูดคุยและซักถามอย่างเป็นกันเอง

สามารถอ่านรายละเอียดการสรุปได้จาก CSR Journal ฉบับที่ 18