เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     "...ความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ(Morality) แต่ถึงแม้จะเป็นคำภาษาอังกฤษก็ใช่ว่าคนไทยจะไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเลย เพียงแต่ไม่ใช้คำนี้เท่านั้น จะว่าไปแล้วการที่เราจะมีจริยธรรมได้หรือการที่เราจะรักษาความดีไว้ในหัวใจ ได้ ไม่ว่าในยุคสมัยไหน โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มันต้องใช้ความกล้าหาญมาก เพราะว่าการที่เราจะรักษาความดี หรือทำความดีให้ปรากฏได้เราต้องฝืนกิเลสตัวเองเป็นอย่างแรก การที่จะฝืนกิเลสได้ต้องใช้ความกล้าเพราะถ้าไม่กล้าก็จะโอนอ่อนผ่อนตามกิเลส ได้ อย่างที่สอง ต้องกล้าที่จะต้านทานกระแสหรือทวนกระแสจากภายนอกที่จะพัดพาเราให้ออกจากความ ถูกต้อง ที่จริงแล้วเพียงแค่เรายืนกรานที่จะไม่กินเหล้าในขณะที่เพื่อนๆเค้าชักชวน ให้กิน มันก็เรียกว่าความกล้าแล้ว หลายคนบอกว่าต้องกินเหล้าเพื่อเข้าสังคม การกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมนี้ก็บอกเป็นนัยว่าถ้าไม่ยอมกินก็อาจเป็นที่กิน แหนงแคลงใจหรืออาจถูกติฉินนินทาจากผู้คน ไม่เป็นที่นิยมก็จะเข้ากับเขาไม่ได้ ถ้านี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ต้องกินเหล้าเพื่อเข้าสังคม ก็บ่งบอกว่าเรายังมีความกลัวอยู่ กลัวว่าจะไม่เป็นที่ต้อนรับของสังคม ของเพื่อนๆ ของแวดวง ซึ่งมองแค่นี้ก็เห็นว่าคนไทยมีความกล้ากันน้อย หมายถึงว่ากล้าที่จะทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้อง เช่นเชื่อว่าการกินเหล้าไม่ใช่ของดีแต่เราก็ไม่สามารถจะขัดขืนได้..."

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เอกสารประกอบการบรรยาย Download