เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา SVN College
Modern CSR Management : ผ่ากลยุทธ์การบริหารซีเอสอาร์แนวใหม่สู่ความสำเร็จ
วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 8.30 - 17.30 โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ชื่อ-นามสกุล (โปรดระบุ)
สังกัดหน่วยงาน/บริษัท (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (โปรดระบุ)
เบอร์โทรศัพท์ (โปรดระบุ)
แฟกซ์ (ถ้ามี)
E-Mail (โปรดระบุ)


สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 04 พ.ย. 2554
ค่าสมัครท่านละ 4,800 บาท (รวม vat แล้ว)
กรุณาชำระเงินเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ชื่อบัญชี SVN Thailand เลขที่ 180-832-4782 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาหัวหมาก ออมทรัพย์ พร้อมส่งใบ Pay in มาที่ 02-876-0291 ต่อ 133 , svn.thailand@gmail.com